Om Peter Bogason

Jeg er fra 1947, blev student i 1966 og var artillerisergent i Søværnet 1966-69 og havde ”sommertjeneste” i årene 1970-72, hvilket finansierede mine studier ved Københavns Universitet. Jeg har bl.a. sejlet med torpedobåden Gribben, korvetten Diana, inspektionsskibet Fylla, og minelæggerne Langeland og Laaland. Som cand.mag. i samfundsfag og historie blev jeg efter at være blevet Ph.d ansat på Københavns Universitets Institut for Samfundsfag. I 1991 blev jeg professor i forvaltning på Roskilde Universitet, hvor jeg var leder af Center for Lokal Institutionel Forskning. Jeg har været gæsteprofessor i Tyskland, Holland og USA og har været leder af flere internationale forskningsprojekter. Jeg tog min afsked i 2007 og arbejdede nogle år som selvstændig konsulent for offentlige organisationer og Huset Mandag Morgen. Nu er jeg pensionist.

Jeg har deltaget i nogle brændpunkter under den kolde krig – som koldkriger og ”MTB-bisse” i Søværnet sidst i 1960ere, som student under studenteroprøret, som observatør i FN-forhandlinger under den kolde krigs konfrontationer på baggrund af NATOs beslutning om stationering af missiler i Vesttyskland, og ”afmarxificeringen” efter murens fald 1989.

Jeg er gift med Ingelise Bogason. Vi har 2 børn og 7 børnebørn og bor i et rækkehus i Holmens Gamle Bådeværft ved siden af Torpedohallen, MTBernes værft i 1960erne.

I norske farvande i 1968 med aldeles ureglementeret hoved-beklædning som artillerisergent og regnskabsfører på motortorpedobåden Gribben

Jeg bor i dag på Holmen i Holmens Gamle Bådeværft, lige foran Torpedohallen, som i sin tid var MTBernes værft.

En mere reglementeret uniformering