Litteratur og hjemmesider som er brugt i projektet

Der er herudover en række bøger, som behandler livet i Søværnet, bl.a. Kurt Lundholms tre (muntre) bøger om "Cirkus Marinen", og (alvorlig) "Mytteriet". Desuden Steen Ovesens "Klar ved Flag og Gøs", der også indeholder Fritz Kjølsens bog om "Orlogsliv og lune". Hertil  kommer en række erindringer af søofficerer, fx Jørgen Borks "Åbent Hav".

Anker. 2016. Ankers hjemmeside: Fra Basse til Løjtnant. Http://www.anker-go.dk/12872820.

Bergholt. 2010. Søværnet 1949-1952. Www.fam-bergholt.dk 23.3.2010.

Borck, Niels Chr., og Søren Nørby. 2007. Søheltenes Skibe. Historien om Søværnets torpedomissilbåde af Willemoes-klassen. København: Statens forsvarshistoriske museum.

Clemmesen, Michael H. 1986. Værnskulturerne og Forsvarspolitikken. Århus: Forlaget Politica.

Forsvarets Intendanturkorps. 1964. Bespisningsreglement for Søværnets skibe. København.

Frederiksen, John. 1995. En bisserupdreng i kongens klæ’r anno 1956. København: Marinens Bibliotek.

Friis, Bent J. 1998. Kongeligt kølvand. Forlaget Kurs.

Handberg, Arne, og Tom Wismann. 2011. Korvetten / fregatten Thetis. Helsinge: Steel & Stone Publishing.

Horn, Frank. 1998. En orlogsgast fortæller. Mine oplevelser i flåden januar 1953-merts 1954. København: Marinens Bibliotek.

Jacobsen, Klaus. 1995. Sommertogtet 1967 med fregatten Hvidbjørnen til Færøerne, Grønland og Island. Uden sted: Klaus Jacobsen.

Kristiansen, Ove. 2009. Da bedstefar var i marinen. København: Marinens Bibliotek.

Kruse, Palle. 2007. "Palle i den kolde krig." Fregatten Peder Skrams Venner Særnummer (2007).

Larsen, Poul Erik. 2016. Søværnet 1969/70. Http://www.pelarsen.dk/soslashmandsliv.html.

Lysdal, Edvin. 2000. Mine orlogsmænd - En helt anden historie om de sidste søkrigere. Århus: Forlaget Klim.

Militærpsykologisk Tjeneste. 1973. Holdningsmålinger for menige i forsvaret. Rappport nr. 1. København: Militærpsykologisk Tjeneste.

Militærpsykologisk Tjeneste. 1979. Holdningsmåling. Resultat for 1979. København: Militærpsykologisk Tjeneste.

Militærpsykologisk Tjeneste. 1986. Holdningsmåling. Resultater for Hæren 1983-1984, Søværnet 1983-1985, Flyvevåbnet 1983-1985. København: Militærpsykologisk Tjeneste.

Nielsen, Kirsten Kjeldsen. 2001. "Den længste dag." Søværnsorientering 2001 (3).

Nørby, Søren. 2010. "Sandheden om ubåden Delfinens deltagelse i STANAVFORLANT 1972." Marinehistorisk Tidsskrift 43(4): 3-17.

Pedersen, Henny Tønner. 2006. Stevnsfort som arbejdsplads. Tidligere tjenestegørende på Stevnsfort fortæller. Faxe: Østsjællands Museum.

Petersen, Eggert. 1961. Træk af søværnets pædagogiske struktur. København: Militærpsykologisk tjeneste.

Petersen, Eggert. 1967. Sanktioner og trivsel i et autoritært ledet socialt system. København: Nyt Nordisk Forlag.

Poulsen, Bjarne Skov. 2014. "Bjarnes søværn?" In Bjarnes søværn? In Sømandshistorier. Livet Til Søs. København: BoD, 66-83.

Rasmussen, Erik. 2014. Kapitel 3. Søværnet. Www.erikrasmus.dk 23-4-2014.

Schlüter, Susan. 1986. Kvinder i forsvaret. København: Forsvarets Center for Lederskab.

Sørensen, Arvid. 2003. Livet, som det bydes og gives : Erindringsbilleder med hovedvægt på et langt liv i Søværnet. København: Upubliceret manus beroende ved Forsvarets Bibliotek.

Storgaard, Svenn. u.å. Med Herluf Trolle og Peder Skram 1965-1968. Manuskript, redigeret af Søren Nørby.

Vanggaard, Leif. 2003. Slang i Søværnet. Korsør: Søværnets Trykkeri.

Walther, Kaj. 1984. Dagbøger fra ophold i Grønland bd. 9. Købennhavn: Marinens Bibliotek.